Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1115. MAJKA SPASENJA: BOG NIKADA NE BI DOPUSTIO DA NJEGOVA RIJEČ BUDE IZMJENJENA ILI KRIVO TUMAČENA KAKO BI ODGOVARALA ČOVJEKU


Nedjelja, 4. svibnja 2014., 16:23h

 

Moja draga djeco, kada je Bog slao proroke u svijet, oni su bili tek glasnici. Oni su bili poslani da priopće Istinu - Riječ Božju.

Kroz stoljeća, mnoga Božja djeca su krivo tumačila ulogu proroka. Neki su počeli obožavati proroke, umjesto da samo prihvate Riječ Božju i podaju slavu Bogu. Oni su stvorili bogove od proroka i poruke koje su dostavljali svijetu – uključujući one od Moga Sina, Isusa Krista – postale su manje važne nego proroci koji su ih dostavljali.

Djeco, proroci Božji, Anđeli Božji, ljudi koji imaju vizije i vidjeoci nisu bili vrijedni ovog obožavanja. Oni su svi bili obični ljudi s malim ili nikakvim znanjem o Božjim stvarima, zbog čega su bili odabrani. Poruke su te koje su bitne, a glasnici su jednostavno kanali Riječi. Riječ Božja, dana preko proroka, nikada ne smije biti odbačena u stranu, dok je prorok uzdignut na prijestolje kojega je sam stvorio.

Riječ Božja nikada ne smije biti zanemarena. Slika Božja nikada ne smije biti zamijenjena slikama Njegovih proroka ili Svetaca koji su zadobili Njegovu naklonost. Vi možete tražiti od Svetaca i proroka da posreduju u vašu korist, ali vi ih nikada ne smijete obasipati hvalom, koja mora biti namijenjena Bogu, Stvoritelju svega što je Nebesko. Isto vrijedi i danas. Vi najprije morate štovati Boga i staviti Ga ispred svega što jest. Vi se morate držati Riječi, Koja je utvrđena na početku i nikada ne zastraniti od Nje, jer Ona nikada neće, niti može biti izmijenjena. Božja Riječ je konačna.

Učenja Moga Sina su bila obznanjena čovječanstvu kada je On hodao Zemljom. Ona su jednostavno objasnila Riječ u više pojedinosti, ali ona nikada nisu zastranila od Istine. Danas je čovjek još uvijek isti kao kada je Moj Sin došao prvi put. Čovjek je i dalje slab, lako ga se poljulja i ostaje grješnik danas, kao što je bio i tada. Ako vam ijedan prorok ili čovjek, koji tvrdi da govori u Ime Božje, kaže da Riječ mora biti prilagođena kako bi odgovarala čovjekovim suvremenim potrebama, onda vi morate biti na oprezu. Ako vam se kaže da Riječ doista znači nešto potpuno drugo, onda je nemojte prihvatiti. Čovjek, uključujući one koji služe Bogu, nema ovlaštenje uplitati se u Istinu.

Kada čovjek tvrdi da je božanski nadahnut i zatim izmjeni Riječ da odgovara sekularnom svijetu, vi mu ne smijete vjerovati. Bog nikada ne bi dopustio da Njegova Riječ bude izmijenjena ili krivo tumačena kako bi odgovarala čovjeku. Upamtite, kada obožavate proroka i obasipate ga hvalom, vi vrijeđate Boga. Kada prihvaćate promjene onoga što je sadržano u Presvetoj Bibliji, koje proturječe Riječi Božjoj, onda se odvajate od Istine. Kada prihvaćate neistinitosti kao sredstva za služenje Bogu po svojim vlastitim uvjetima, onda odvajate sebe od Boga.

 

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

 

 

 

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.