Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1107. PRIMIČE SE VRIJEME DA SE PROGLASI DA GRIJEHA VIŠE NEMA


 

Četvrtak, 24. travnja 2014., 16:45h

 

Moja predraga kćeri, sada su blizu vremena kada će Moja Crkva grijehe čovjeka smatrati beznačajnima i bezazlenima u Mojim Očima.

Grijeh nije nešto što Ja smatram slabošću ili manom. Grijeh je nastao zbog tih dviju osobina, ali događa se zbog postojanja sotone. Moja Crkva će uskoro umiriti Moje sljedbenike dovodeći ih u zabludu da prihvate laž kako je grijeh tek metafora, koja se koristi kao znak Božjoj djeci da ih nagoni da ostanu na putu koji je Bogu ugodan. Grijeh vas ne bi trebao činiti da se osjećate odvojeni od drugih, reći će oni. Grijeh, reći će oni, nije uistinu važan, jer Bog je Sveopraštajući. Da, Ja sam Sveopraštajući i opraštam svaki grijeh – osim vječnoga grijeha – čim grješnik pokaže kajanje i kada učini napore da odbaci sve napasti kako bi izbjegao ponavljanje toga grijeha. Vi ne možete tražiti od Mene da oprostim grijeh kada živite po tome grijehu. Ubojica, koji ubija, sakati i usmrćuje, ne može tražiti od Mene da mu oprostim, dok nastavlja ubijati i nema namjeru prestati sa svojim zločinima. Kakva je korist da tražite od Mene da vas otkupim od grijeha, ako prije svega ne prihvaćate da griješite?

Grijeh je uzrokovan slabošću i Ja opraštam grješniku koji se uistinu kaje. Kada grješnik više ne vjeruje da je kriv za grijeh, on postaje ukorijenjen u duši. Primiče se vrijeme da se proglasi da grijeha više nema. Kada to vrijeme dođe, biti će velikog olakšanja i slavlja, jer za ono što se nekoć smatralo grijehom u Mojim Očima više se neće misliti da je tako.

Grijeh će se smatrati prirodnom stvari i to onom koju bi svi trebali prihvatiti. Neće vam biti rečeno da samo ljubite grješnika, kao što Ja činim. Ne. Biti ćete potaknuti da prihvatite kako grijeh ne postoji. Sve ovo će voditi do konačne izdaje Moga Božanstva, kada će svijet obožavati sebe, svoje sposobnosti, svoju inteligenciju, dok ne proglasi svoju veličinu, izravno prkoseći Bogu, Vječnome Ocu.

Oh kako će mnogi biti vođeni u zabludu, očaj i prijestup. Moja Crkva će biti iskorištena da se proglasi krivovjerje u Moje Sveto Ime. Oni zabludjeli će je okrenuti obrnuto i naopako, a nijedan dio ovih promjena neću narediti Ja, Isus Krist. Duh Sveti neće vladati nad grozotom i biti će velika zbunjenost, velika tuga i osjećaj bespomoćnosti od strane onih koji će ostati odani Učenjima Moje Crkve. Uobičajena učenja se neće više dopuštati. Zatim, kada se sruši sve što se smatra svetim, biti će zrelo vrijeme da čovjek propasti zauzme svoju stolicu u Mojoj Crkvi.

 

Vaš Isus

 

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.