Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1084. DOPUŠTAJUĆI SEBI DA IH ZASTRAŠUJU POGANI, ONI ĆE POSTATI POPUT POGANA


Četvrtak, 27. ožujka 2014., 14:30h

 

Moja predraga kćeri, Moja Želja je da Moji sljedbenici, uključujući Kršćane svih denominacija, provode više vremena u Mome Društvu u ovo vrijeme.

Bez obzira koliko vjerujete da ste blizu Mene, zli će učiniti svaki napor da vas iskuša svakom vrstom opačine. Nijedan među vama nije toliko snažan u svojoj vjeri da može izdržati utjecaj duha zla. Vi morate nastojati provoditi više vremena u molitvi, svakodnevno i koristiti to vrijeme da izgradite oko sebe oklop potreban da vas zaštiti, ako želite ostati odani Meni. Propust razgovora sa Mnom, kroz molitvu i Sakramente, učiniti će vas slabim, nesigurnim u vašu ljubav prema Meni i tada ćete sebe ostaviti otvorenima za sumnje o Mojim Učenjima, Mojim Obećanjima i Mojoj Moći. Iskušenja s kojima ćete se suočiti, uzrokovana pojavom užasa koji će biti nanijet Mojim pravim sljedbenicima, koji će ostati žestoko odani Svetoj Riječi Božjoj, biti će vrlo teška.

Bog vam je dao slobodnu volju, kao vaše prirodno pravo po rođenju, a ipak, ti uljezi koji će zauzeti Moju Crkvu, pokušati će Ju oduzeti od vas. Vi ćete biti prisiljeni prihvatiti neistine, vama prikazane pod krinkom novih tumačenja Svetih Evanđelja i ako se usudite osporiti iste, biti ćete protjerani u nemilosti. Toliki mnogi od vas, kukavičlukom, sljepoćom i zabludjelom posvećenošću onima za koje vjerujete da vode Moje stado, naći ćete se kako prihvaćate lažni nauk.

Lažni nauk, koji će biti uveden, biti će pažljivo prikriven ljupkim riječima. Način da se prepozna da on ne dolazi od Mene biti će trostruk. On će prvo stavljati potrebe grješnika, tumačeći da morate moliti kako bi uzdigli prava čovjeka da griješi pred Gospodinom. Drugo, od vas će se tražiti da izjavljujete kako je grijeh prirodna stvar i da se nikada ne smijete bojati budućnosti zbog njega – da Bog nikada neće odbaciti grješnika i da će sva Njegova djeca ući u Raj. Treće, biti će vam rečeno da Sakramenti moraju biti prilagodljiviji od svojih početaka u Kršćanstvu kako bi privukli pogane koji zaslužuju da se pobrine za njihova ljudska prava u Očima Božjim. Kada se ove stvari dogode, to će značiti samo jednu stvar. Čovjek će predstavljati, na žrtvenicima Mojih Crkava posvuda, svoje tumačenje, koja mu pravila koja je utvrdio Moj Otac odgovaraju, a koja ne. On će tada očekivati da se Bog pokloni pred njegovim zahtjevima. On će u biti, zapovijedati Bogu jer će vjerovati da je on veći od Mene.

Ja ću odbaciti te duše od Sebe, jer one više neće moći sebe proglašavati Kršćanima. Dopuštajući sebi da ih zastrašuju pogani, oni će postati poput pogana. Nema mjesta u Mome Kraljevstvu za one koji se ne predaju Meni na način na koji Sam ih poučio, kada Sam hodao Zemljom. Uvidjeti ćete da je teško, u nadolazećim godinama, da ostanete vjerni Mojim Učenjima, jer oni koji tvrde da predstavljaju Mene, odvesti će vas u tešku zabludu, kako je naviješteno. Budite oprezni. Pazite se onoga što će se od vas tražiti da prihvatite, kao zamjenu za Moju Svetu Riječ. Oni s pravom pronicljivošću, koju im je dala Snaga Duha Svetoga, odmah će znati kada se te stvari dogode. Drugi neće biti blagoslovljeni, jer oni nisu obraćali pažnju na sve što Sam ih poučio. Oni će se naći u vrlo mračnom i osamljenom mjestu, bez Moje Prisutnosti da Osvijetli put Istine. To vrijeme se primiče vrlo blizu.

 

Vaš Isus

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.