Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1075. RAJ, KOJEGA JE STVORIO MOJ OTAC ZA SVOJU DJECU, NJIMA ĆE KONAČNO BITI VRAĆEN U SVOJ SVOJOJ IZVORNOJ SLAVI


Nedjelja, 16. ožujka 2014., 18:00h

 

Moja predraga kćeri, kada je Riječ postala Tijelo, Mojim Rođenjem, to je značilo da se Sveta Riječ Božja utjelovila, kao što je naviješteno u Knjizi Moga Oca.

Riječ Božja je vrlo jasna i Ona se ne mijenja. Ona će trajati vječno. Svatko tko trga Riječ Božju i izmjenjuje Ju kako bi odgovarala njemu ili drugima kriv je za krivovjerje. Kada sam Ja došao na svijet, Božja djeca – a osobito Njegovi učeni sluge u Njegovim Hramovima na Zemlji – znali su proročanstva sadržana u Knjizi Moga Oca. Nije bila tajna da Moj Otac šalje Svoga Mesiju da otkupi čovječanstvo i ova činjenica je bila poučavana u hramovima i bila je uključena u svakom čitanju Svetoga Pisma. Sve što dolazi od Moga Oca je Istina. On ne laže. Riječ Božja je uklesana u kamenu. Ono što je Moj Otac rekao u početku, dogoditi će se. Ono što je On obećao biti će ispunjeno, bez obzira da li čovječanstvo prihvaća tu činjenicu ili ne.

Moj Otac je dao svijetu Svoju Riječ, zatim Svoje Tijelo, Rođenjem Mene – Njegovog jedinoga Sina Isusa Krista – a zatim je obećao čovjeku Vječno Spasenje. Svaka Riječ sadržana u Svetoj Bibliji, kako je dana u svom izvornom obliku, uključujući Knjigu Otkrivenja, Istina je. Stoga, Obećanje Moga Oca svijetu, da će ponovno poslati Svoga Sina samo ovoga puta da sudi živima i mrtvima nikada ne smije biti odbačeno. Razdoblje prije ovoga Velikoga Dana biti će burno, a pojedinosti vremena koje prethodi Mome Drugom Dolasku sadržane su u Knjizi Otkrivenja, kako je Anđeo Gospodnji kazivao Ivanu. Govoriti da prihvaćate jedan dio Knjige Moga Oca, a drugi ne, znači nijekanje Riječi Božje. Vi ne možete prihvaćati jedan dio Istine i proglasiti da je preostali dio Riječi Božje laž. Knjiga Istine je naviještena Danielu, a zatim je u dijelovima dana Ivanu Evanđelistu. Veliki dio onoga što je sadržano u Knjizi Otkrivenja tek se treba otkriti. Mnogi ljudi se boje Njenog sadržaja i kao takvi će ih pokušati zanijekati, jer Istina je gorka pilula za progutati. A ipak, Istina, kada je prihvaćena, nešto je što možete shvatiti puno lakše, jer s njom dolazi jasnoća. Jasnoća znači da se možete lakše pripremiti i s mirom u vašoj duši i radošću u vašem srcu, jer znate da Ja dolazim obnoviti svijet. Vi ćete znati da će Raj, kojega je stvorio Moj Otac za Svoju djecu, njima konačno biti vraćen u svoj svojoj izvornoj Slavi.

Nijedan čovjek ne može uistinu shvatiti Knjigu Otkrivenja, jer nije svaki događaj zabilježen do pojedinosti ili slijedom, niti je tako trebalo biti. Ali znajte ovo. Možete biti sigurni da je ovo razdoblje kada sotonina vladavina umire i dok on dostiže kraj, on će nanijeti svaku kaznu Meni. On će to učiniti prokopavajući Moju Crkvu na Zemlji iznutra. On će ukrasti duše od Mene i oskvrnuti Moje Tijelo, Svetu Euharistiju. Ali Ja Sam Crkva i Ja ću voditi Moj narod. Sotona ne može uništiti Mene, jer to je nemoguće. On može, međutim, uništiti mnogo duša zavodeći ih da povjeruju da je on Ja.

Baš kao što je svijet bio pripreman za Moj Prvi Dolazak, također se i sada priprema za Moj Drugi Dolazak. Vi koji Mi se suprotstavljate u Mojim Nastojanjima da spasim duše i koji prihvaćate Moje neprijatelje, znajte ovo. Vi nikada nećete poraziti Moć Božju. Vi nikada nećete uništiti Riječ. Vi nikada nećete oskvrnuti Moje Tijelo, a da vam bude dozvoljeno da ostanete stajati.

Kada se proročanstva, koja su sadržana u Knjizi Otkrivenja, otkriju, vi nikada ne smijete očajavati, jer budite sigurni da Ljubav Božja prema Njegovoj djeci znači da će On oštro postupati sa Svojim neprijateljima i nastojati dovesti svu Svoju djecu, koja priznaju Mene, Njegovoga jedinoga Sina, u Njegovo Božansko Utočište Mira. I dok će neprijatelji Božji ukrasti duše mnogih, kroz oličenje šarma i prijevare, mnogi će ljudi sipati prezir na Pravu Riječ Božju.

Vi koji ste blagoslovljeni vidom, ne bojte se Mojih neprijatelja, već Gnjeva Božjeg, dok se spušta na one koji pokušavaju ukrasti duše onih koji nisu ništa pametniji o tome što se događa.

Božja Ljubav je Svemoguća i Njegova Vjernost preživljavanju svake osobe je beskonačna. Ali Njegova Kazna nad Njegovim neprijateljima je oštra kao da je konačna.

 

Vaš Isus

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.