Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1058. KADA SE ČOVJEKOVA VOLJA SUKOBI S VOLJOM BOŽJOM, VELIKA BOL SE PODNOSI NA OBJE STRANE


Nedjelja, 23. veljače 2014., 16:03h

 

Moja predraga kćeri, kada se čovjekova volja sukobi s Voljom Božjom, velika bol se podnosi na obje strane. Čovjeku je Moj Otac podario Dar slobodne volje i kao takav on je slobodan činiti izbore koje želi u životu, a Bog se nikada neće miješati u ovaj Dar s Neba. Međutim, onima koji žele potpuno služiti Meni, s namjerom da Mi pomognu spasiti duše drugih i koji dar svoje slobodne volje daju Meni, biti će im vrlo teško putovanje.

Kada Mi date svoju slobodnu volju, da učinim što je potrebno za Spasenje duša, patnja koju ćete podnositi biti će vrlo oštra. Budući da vaša volja tada više ne pripada vama, ljudskoj prirodi kao takvoj, to znači da će doći do borbe između čovjekove slobodne volje i Volje Božje. Mnogi ljudi, koji Me ljube i žele vršiti Volju Božju u svojim životima, uvijek će se boriti. Kako bi zadovoljila Volju Božju, duša mora odbaciti sav osjećaj oholosti i potrebu da zadovolji svoje vlastite osobne želje. Vi možete jedino stvarno služiti Bogu, ako se potpuno ufate u Njega i ponudite sve svoje kušnje i nevolje Njemu, za dobro svih.

Kada dobronamjerni ljudi, koji služe Bogu i pokušavaju živjeti svoje živote kako je On zapovjedio, otpadnu od Milosti, oni osjećaju sram. Posramljeni što su izbjegavali Boga i što su Ga iznevjerili sebičnošću, osjećajima vlastite vrijednosti ili oholosti, oni tada skrivaju svoja lica od Svjetla Božjeg. Kada su prosvijetljene Istinom, te duše mogu, odjednom i bez upozorenja, početi sumnjati u svoju vjeru. Jednoga trenutka oni ljube Boga svim svojim srcem i nude se potpuno Njemu na brigu, a slijedećega trenutka se odijele od Izvora Svjetla. Tada ta osoba, korištenjem ljudskoga razuma, kazuje Bogu što je spremna učiniti kako bi služila Bogu i to će obično biti po njezinim vlastitim uvjetima. Da, duša može reći Bogu: „Ja ću Ti služiti, ali pod uvjetom da mi podariš ovu milost i onu.“ Zar ne znate da ne možete služiti dvojici gospodara, jer postoji samo Jedan Bog i On zapovijeda. Bog je Gospodar svega što jest i što će biti. Čovjek je tu da bi služio Bogu, ali ipak će Bog učiniti sve što može kako bi pružio utjehu Svojoj djeci.

Kada otkrijete da počinjete sumnjati u Boga ili da gubite pouzdanje u Njegovu Ljubav ili Njegovo Obećanje, onda morate moliti ovu Križarsku molitvu, koja će biti poznata kao Molitva Obnove.

 

Križarska molitva (137) Molitva Obnove

 

O Bože Svemogući, O Bože Svevišnji, pogledaj na mene, Svoga poniznog slugu, s ljubavlju i sažaljenjem u Svom Srcu. Obnovi me u Svom Svjetlu. Podigni me natrag u Svoju Milost. Ispuni me Milošću, da Ti se mogu ponuditi u poniznom služenju i u skladu s Tvojom Presvetom Voljom. Oslobodi me od grijeha oholosti i svega što Te vrijeđa i pomogni mi da Te ljubim s dubokom i trajnom željom da Ti služim sav moj život u vijeke vjekova. Amen.

 

Molim vas zapamtite da je vrlo lako okrenuti leđa Bogu i potrebna je samo jedna osoba da ubaci sumnju u vašu dušu o Božjoj Dobroti i Njegovom Velikom Milosrđu za svu Njegovu djecu.

Potrebna je velika hrabrost i otpornost da se ostane odan Riječi Božjoj, ali bez traženja Milosti da Mu se dolično služi, vi to nećete moći sami učiniti.

 

Vaš Isus

 

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.