Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1057. MNOGI OD VAS KOJI SADA GOVORITE DA ME LJUBITE, IZDATI ĆETE ME KAO ŠTO JE TO JUDA UČINIO


Subota, 22. veljače 2014., 18:35h

 

Moja predraga kćeri, iz boli će izaći radost, iz očaja će doći nada, a iz progona će doći sloboda, ako je sve predano Meni u potpuno ufanju i za Slavu Božju.

Svako stvorenje na Nebu, na Zemlji i pod Zemljom kleknuti će pred Gospodinom – svi, bez iznimke. Ali čovjek, slab i pao, ne daje Slavu Bogu – čak ni najpobožniji i najsvetiji – ne uspijevaju se potpuno predati pred Mojim Ocem, preko Mene, Njegovog jedinoga Sina, Isusa Krista. Dok god duh zla postoji u svijetu, čovjek nije dostojan stajati preda Mnom. Vi ne možete kleknuti preda Mnom, kada ste puni vaše vlastite važnosti. Ja vas ne mogu čuti, kada Me isključujete, poput nasilnika ste postali, kada sotona ispunjava vaše misli grijesima osjetila. Jedino oni koji dođu pred Mene čisti, koji su se izmirili sa Mnom, mogu uistinu biti sjedinjeni sa Mnom.

Kada hodate poput kraljeva i naređujete drugima, kada sjedite za zemaljskim prijestoljima, vi nikada ne možete biti Moji sluge. Kada Mi uistinu služite, bez obzira koja je vaša uloga, vi ćete uvijek govoriti Istinu. Vi ćete uvijek znati da kada proglašavate Moju Pravu Riječ, Ona će vam uvijek donijeti dosta kritike. Uskoro, Pravu Riječ više neće govoriti oni koji prodiru u Moju Crkvu u najvišim redovima, pretvarajući se da Me ljube, ali koji Me u stvarnosti preziru. Tada, kako bi vi, vjerni, ostali u Meni i sa Mnom, vi ćete trebati dosta hrabrosti.

Koliki od vas imaju ovu hrabrost? Koliki od vas ćete moći podnijeti progon, koji će se zbiti kada proglašavate Istinu? Stoga vas, teškoga srca, moram obavijestiti da će Me mnogi od vas, koji sada govorite da Me ljubite, izdati - kao što je to Juda učinio. Jer kada je Moja Sveta Riječ izmijenjena, kako bi postala prazna i beskorisna posuda, mnogi od vas će prihvatiti taj lažni nauk. Toliki mnogi od vas će odbaciti ovu Misiju i okrenuti svoja leđa Mome Kaležu Spasenja.

Vi morate moliti ovu Križarsku molitvu da vam pomogne da ostanete odani Mojoj Riječi.

 

Križarska molitva (136) Da očuvam Tvoju Riječ

 

Najdraži Isuse, pomogni mi da čujem Tvoju Riječ. Živim Tvoju Riječ. Govorim Tvoju Riječ. Pružam Tvoju Riječ. Daj mi snage da održim Istinu, čak i kada sam progonjen, jer tako činim. Pomogni mi da očuvam živom Tvoju Riječ, kada je guše Tvoji neprijatelji. Daj da osjetim Tvoju Hrabrost kada sam pao. Ispuni me Svojom Snagom kada sam slab. Daj mi Milost da ostanem dostojanstven, kada na me nasrću vrata pakla, jer ostajem vjeran Tvojoj Presvetoj Volji. Amen.

 

Svaki demon iz pakla proklinje ovu Misiju, Moju posljednju na Zemlji. Biti će potrebna velika žilavost, ogromna hrabrost i duboka ljubav za Mene, vašega Isusa, da bi ostali vjerni Meni. Najslabiji će prvi pasti. Mlaki će biti slijedeći i tada jedino oni koji ostanu čistoga srca i neustrašivi ostati će uspravni.

 

Vaš Isus

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.