Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1028. ULOGA MOJE MAJKE, KAO SUOTKUPITELJICE, BITI ĆE KONAČNO DOBRO I UISTINU SHVAĆENA


Petak, 24. siječnja 2014., 20:19h

 

Moja predraga kćeri, kada Moja Majka učini jedno posljednje ukazanje, na Marijanskim mjestima ukazanja posvuda, vi morate tada znati da će se svijet okrenuti i konačno dotrčati k Meni. Preko Moje ljubljene Majke više duša se dovodi k Meni. Njena uloga je uvijek bila služiti Mi za dobro čovjeka. I sada, uloga Moje Majke, kao Suotkupiteljice, biti će konačno dobro i uistinu shvaćena.

Ja ću svakoj duši dati priliku da svjedoči Mome Snažnome Zahvatu, da ih mogu obratiti. Kroz obraćenje Ja mogu spasiti milijune. Obećanje Spasenja Sam dao Ja, a ispunjeno je Mojom Smrću na Križu. Sada, Ja ću okupiti duše koje ću privući k Sebi preko ove Misije i širiti Istinu Moje Riječi posvuda.

Onima kojima nikada nije dana Istina, pružiti će im se po prvi puta. One kojima je dana Istina, ali koji su Ju zaboravili, podsjetiti će ih na Moje Obećanje. One koji poznaju Istinu, ali koji su Ju promijenili zato da bi odgovarala njihovim vlastitim željama, podsjetiti će ih na to da može postojati samo jedna Istina.

Ja čovječanstvu donosim Istinu u vrijeme kada su njihove misli zbunjene, njihove duše rastrgane sumnjom – ali Ja ću umiriti njihove strahove. Jedino Ja, Isus Krist, njihov Spasitelj, imam Moć ovako posredovati. Jedino Ja imam Moć donijeti im mir i uručiti im Spasenje koje im s pravom pripada.

Sve niti ove Misije vuku se zajedno kako bi tvorile oblik. Tada, kada su različiti dijelovi povezani i zajedno složeni, poput dijelova slagalice kada se svi dijelovi počinju spajati, konačna slika će postati jasna. Tada ćete vi naći Moju Prisutnost posvuda – što je sve povezano sa svakom istinitom svetom misijom koju je svijetu podario Moj Otac, dok konačno cijela Istina ne postane jasna svakome.

Moj je Otac je obećao da će otkriti svijetu Istinu, preko Knjige Istine, kako je naviješteno prorocima Danielu i Ivanu Evanđelistu. Moj Otac vam donosi Istinu u ovo vrijeme sada, ali On to čini dio po dio, malo po malo dok posljednji dio ne sastavi cjelinu. Tek tada će Knjiga Istine imati smisla. Tek tada će posljednje prepreke biti svladane, kada će većina čovječanstva pjevati i radovati se u očekivanju Moga Drugoga Dolaska. Tek kada se Moja Misija dovrši, Veliki Dan će biti objavljen svijetu.

Budite u miru i znajte da, kada se potpuno ufate u Mene, Ja mogu dovršiti posljednji dio Zavjeta Moga Oca i odvesti vas na Područje Njegovoga Svemogućega Kraljevstva.

 

Vaš Isus

 

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.