Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1012. MAJKA SPASENJA: PRVO SMO OTIŠLI U JUDEJU, A ZATIM JE MOJ SIN ODVEDEN U INDIJU, PERZIJU, EGIPAT, GRČKU I ENGLESKU


Subota, 4. siječnja 2014., 13:50h

 

Moje dijete, u onome što je prethodilo Rođenju Moga Sina, muke su bile očite u svemu što nas je zadesilo. Pribjegla sam k Elizabeti po utjehu, u znanju da je ona bila blagoslovljena spoznajom, koju joj je dao Duh Sveti. Ja i Moj ljubljeni suprug smo tražili to utočište mira, u vrijeme kada smo bili obuzeti saznanjem onoga što treba doći.

Kada se Moje vrijeme približilo, svaka prepreka, koju je postavio duh zla, bila je stavljena pred nas, na svakom koraku kojega smo napravili. Vrata su nam bila zatvarana pred našim licima; ljudi koje smo poznavali izbjegavali su nas i bili smo odbačeni u divljinu. I tako smo završili bez krova nad našim glavama i u skloništu koje je bilo podobno samo za životinje, dok je Sveti Mesija došao na svijet kao siromah. Nije bilo svečanosti, ni krunidbe, ni priznanja. Tek je nekoliko ljudi ostalo da Me utješi u Mojoj samoći. Ali tada, kada je Moj Sin Rođen, svi osjećaji tjeskobe su Me napustili. Sve što sam osjećala bila je Ljubav Najbožanstvenije Prisutnosti. Mir je konačno vladao u Mome Srcu.

Snagom Duha Svetoga, poslani su nam pomoć i utjeha, premda ih je bilo malo. Iako je Rođenje Isusa Krista bio ponizan i skroman događaj – gdje je samo nekoliko ljudi sudjelovalo – Riječ se širila. Tako djeluje Duh Sveti. Mnogi su očekivali Rođenje. Mnogi su čuli o događaju i onda su mnogi o njemu pričali. Kada se obznanilo da je Isus Krist, Mesija koji je obećan čovječanstvu, Rođen, protivljenje se počelo povećavati. Zlobni napad Heroda i svih njegovih slugu, pokazao je koliko Prisutnost Božja ulijeva strah u srca zlih ljudi.

Od toga dana pa nadalje, Ja sam postala zaštitnica Moga Sina i Moj ljubljeni suprug, Josip, pobrinuo se za našu zaštitu u mnogim prilikama nakon toga. Mi smo proveli mnoge godine bježeći iz jednoga mjesta u drugo. Suočili smo se s toliko protivljenja – s toliko straha, toliko mržnje. To je bio naš usud. Od trenutka kada je Moj Sin pronađen s dvanaest godina kako propovijeda u Hramu, mi smo Ga počeli skrivati.

Josipova rodbina je sudjelovala, potajno nas izbavljajući i putovali smo mnogo godina. Prvo smo otišli u Judeju, a zatim je Moj Sin odveden u Indiju, Perziju, Egipat, Grčku i Englesku. Gdjegod da smo otišli Prisutnost Moga Sina je činila mnoga čuda, premda se On nikada nije javno predstavljao kao Mesija. On je bio brižno čuvan i puno smo naučili preko Njega. Živjeli smo u miru, ljubavi i skladu i da nije bilo Moga supruga, Josipa, mi ne bismo mogli nikuda otići zaštititi Moga Sina dok nije počela Njegova javna Misija.

I sada kada je Njegov Drugi Dolazak neizbježan, svaka prepreka će biti postavljena pred Njegov Dolazak. Svaka Riječ iz usta Njegovoga proroka će biti rastrgana i ismijavana. Samo šačica ljudi će biti zainteresirana za Istinu koja okružuje ovu Misiju i mnoga vrata će biti zatvorena pred licima onih koji slijede Njegove upute. Ova Misija je osamljena za tebe, Moje dijete i dana ti je uputa da ostaneš pokorna u svim stvarima koje ti je obznanio Bog.

Pomoć će biti poslana. Pomoć će također izostati kada to bude Želja Moga Sina. Dok se čini da malo njih slijedi ovu Misiju, milijuni drugih potpuno vjeruju u Nju. Jer Riječ Božja će uvijek privući one koji su Njegovi, kroz Snagu Duha Svetoga.

Porođajne muke su počele i porod neće predugo trajati. Uskoro će svanuti rođenje novoga početka i zatim će konačno doći Dan Gospodnji. Djeco, budite u miru, jer sve ove stvari se moraju dogoditi prije nego se Zemlja očisti od grijeha.

 

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

 

 Za bolje razumijevanje ove poruke upucujem na poruku:

1010. MNOGO TOGA ĆE BITI OTKRIVENO BOŽJOJ DJECI PRIJE VELIKOGA DANA GOSPODNJEG

Petak, 3. siječnja 2014., 21:45h

..............

Moja kćeri, neka se zna da će ova Misija biti ona kada će se osjetiti Božji Glas, kao da je grmljavina koja će se osjetiti u svakom dijelu Zemlje. Mnogo toga će biti otkriveno Božjoj djeci prije nego svane Veliki Dan Gospodnji. Nužno je da se ovo dogodi, jer kada On ne bi upozorio čovječanstvo, onda ne bi ispunio Svoje Obećanje koje je dao prorocima – Mojsiju, Danielu i Ivanu. Kada Bog daje obećanje, to se uvijek ispuni.

Nikada se ne bojte pravoga proroka, jer oni govore Riječi koje je u njihova usta stavio Bog, za vaše dobro.

Čuti Riječ Božju koja se danas govori može uzrokovati strah. To može biti silno i uzrokovati određenu količinu tjeskobe. Ipak, bez oživljene Riječi, poslane da ponovno diše i živi među vama, vi bi pronašli prazninu – udaljenost između vas i Boga – preveliku. Praznina se sada zatvara, jer će vam Moje Riječi, koje vam donosi Moj Otac, donijeti utjehu – više radosti nego žalosti, više hrabrosti nego straha i više olakšanja nego plača.........................


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.