Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1002. SLJEDEĆEGA BOŽIĆA PROSLAVA MOGA ROĐENJA ĆE BITI ZAMIJENJENA VELIKOM CEREMONIJOM

Srijeda, 25. prosinca 2013., 05:10h


Moja predraga kćeri, Ja Sam Riječ Koja je postala Tijelom. Moje Tijelo danas grli svijet, ali svijet, dok možda slavi Božić, nedostupan je za Moj Plan Spasenja.

Božić je postao ne više proslava Moga Rođenja, već poganska zamjena, gdje je svako štovanje predano drugima u potrazi za neistinama. Kako je slaba postala vjera kršćana. Kako su oni zaboravili sve čemu sam Ja podučio svijet. Koliko oni brinu o materijalnim udobnostima, koje će se samo pretvoriti u prah i gdje oni potpuno zanemaruju stanje svojih duša. 

Nad vas su se nadvila vremena gdje je vjera većine kršćana postala tako slaba da je malo rasprave ili spomena o Mom Slavnom Božanstvu. Moja Učenja više nemaju nikakvog pravog značenja u vašim životima i mnogi svećenici Me više ne ljube kako bi trebali. Ne, Moja kćeri, oni Me uopće istinski ne poznaju.

Ja neću počinuti dok se Moj Glas ne čuje, dok vas ne probudim na poziv da obnovite svoju vjeru. Uskoro će vaša vjera u Mene oslabiti još više. Tako ćete zauzeti postati, zadubljeni u politička zbivanja, vezana za zemlje gdje bijesne rat i siromaštvo, da ćete Me zaboraviti. Mene će zamijeniti u vašoj vjeri Moji neprijatelji, koji nastupaju kao Moji sluge i koji će vas voditi sve dalje i dalje od Mene. 

Sljedećega Božića proslava Moga Rođenja će biti zamijenjena velikom ceremonijom, koja će pljeskati djelu onih uljeza koji se razmeću u Mojoj Crkvi, noseći halje koje služe samo da zavaraju vjerne. Na taj dan, oni će pljeskati bogu društvene pravde, ljudskim pravima i novcu za kojega će reći da su ga prikupili za gladne u svijetu. Ali znajte ovo. Sve te stvari, predstavljene svijetu u Moje Sveto Ime, služe samo jednoj svrsi. A to je da vas se odvede od Riječi koja je Moje Tijelo. Moje Meso je od Moga Tijela. Moje Tijelo je Moja Crkva.Kada oni, koji govore da su od Moje Crkve, ne časte Moju Svetu Riječ, već umjesto toga prihvaćaju i pokušavaju nadzirati svjetsku politiku, onda oni nikada ne mogu reći da su od Mene. Došlo je vrijeme za podjelu  za naviješteni raskol  da se dogodi i biti će brz.

Vi možete ljubiti samo jednoga Boga i jedini put do Moga Oca je preko Mene, Njegovoga Jedinorođenoga Sina.Odvojite se od Mene u potrazi za političkim kampanjama, koje nastoje promicati ljudska prava i društvenu pravdu kao zamjenu za Riječ, onda ćete Me zanijekati.

Moje Srce je potišteno u ovo vrijeme. Ja vam dajem ovo upozorenje kako ne bi upali u zabludu i u najlukaviju zamku koju će pred vas postaviti učenici Moga neprijatelja  đavla.


Vaš Isus


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.