Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1000. USKORO ĆETE ME VIDJETI U SVOJ MOJOJ NEBESKOJ SLAVI I TADA ĆETE KONAČNO SHVATITI TAJNU MOGA BOŽANSTVA

Nedjelja, 22. prosinca 2013., 15:56h


 

 

Moja predraga kćeri, kako li ćse svijet uskoro uspraviti i priznati Moju Prisutnost. Moja Prisutnost će se osjetiti u svakome narodu, zemlji i domu i nitko neće zanijekati Moju Prisutnost, ipak neki neće htjeti svjedočiti Mome Zahvatu. Svi vi morate prihvatiti da kada se Upozorenje dogodi, da je to Veliki Znak s Neba. Ono će potvrditi Ljubav koju Bog ima za svu Svoju djecu. 

 

 

Vaša osamljena odvojenost od Boga okončati će toga Dana. Za one koji žele Zaštitu za kojom čeznu, od žalosti koja postoji u današnjem svijetu, znajte ovo. Ja ću obrisati vaše suze. Oprostiti vam vaše grijehe. Ja ću vas sve Blagosloviti, uključujući one koji će Mi okrenuti svoja leđa, u nadi da će Mi dotrčati natrag, kako bih ih Ja mogao spasiti.

 

 

Svijet je Moj. Božja djeca će biti okupljena i svi oni čija su imena u Knjizi Živih biti će prihvaćeni u Moje Ruke. Molite da oni koji imaju sumnje budu oslobođeni od njih, da oni koji su u strašnoj tami mole Mene za Milosrđe i da Me konačno priznaju oni koji Me niječu.

 

 

Vi nikada ne smijete dopustiti da vas klevetnici Moje Svete Riječi odvuku od Mene, vašeg ljubljenog Isusa.Uskoro ćete Me vidjeti, u svoj Mojoj Nebeskoj Slavi i onda ćete konačno shvatiti tajnu Moga Božanstva.


 

 

Vaš Isus 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.