Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1.Litanija

       slika 283311

 

Isus govori čovječanstvu Litanijska molitva 1

Za zaštitu od lažnog proroka

 

Predragi Isuse, zaštiti nas od obmane lažnog proroka.

Isuse, smiluj nam se.

Isuse, izbavi nas od progona.

Isuse, čuvaj nas od Antikrista.

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Ljubljeni Isuse, prekrij nas Svojom Predragocjenom Krvlju.

Ljubljeni Isuse, otvori nam oči da uvidimo varke lažnog proroka.

Ljubljeni Isuse, ujedini Svoju Crkvu.

Isuse, zaštiti naše Sakramente.

Isuse, ne daj da lažni prorok razdijeli Tvoju Crkvu.

Ljubljeni Isuse, pomogni nam da odbacimo laži koje nam se nude kao Istina.

Isuse daj nam snagu.

Isuse daj nam nadu.

Isuse, ispuni naše duše sa Duhom Svetim.

Isuse, zaštiti nas od Zvijeri.

Isuse, daj nam Dar Razlikovanja da možemo slijediti put Tvoje Istinite Crkve u sve vrijeme, u vijeke vjekova.

Amen.

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.