Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

467. Čovijek se nije razvio o životinje, ali to je ono, što oni, koji u Boga ne vjeruju, vama daju da vjerujete.

Četvrtak, 21. lipanj 2012, 17:30

Moja srdačno ljubljena kćeri, od početka vremena, kad je svijet od Moga Oca bio stvoren, bilo je puno zavrzlame o postanku čovječanstva.

Kad je Moj Otac stvorio svijet, da bi On mogo obitelj imati, za to su (prije svega) napravljene mnoge pripreme.

On je stvorio Zemlju, mora, bilje, drveće, gore, rijeke, životinje - i onda, predzadnjeg dana, kad je u Raju sve postajalo, On je stvorio čovjeka.

Čovjek je, iako je on sa grijehom okaljan, jedno sveto stvorenje. Životinje su tu, da bi čovječanstvu bile od pomoći.

Čovjek se nije razvio od životinja, ali to je ono, što oni, koji u Boga ne vjeruju, vama daju da vjerujete.

 

Teorije evolucije, koje tvrde, da čovjek potječe od životinje, su laži.   One nemogu nikada biti dokazane.

Sotona, njegovi pali anđeli i svaki đavao, koji potječe od neprijatelja Božjeg, su ljude uvjerili o ovoj užasnoj laži.

Čovjek je dijete Božje, ali da bi čovječje dijete Božje ponizili, Sotona u srcima čovječanstva želi stvoriti smetenost.

Zašto on potiče ove laži preko lažnih nauka? Da stime dokazati može, da se je čovijek od majmuna razvio, i da ga on zatim uvjeriti može, da on nije stvoren od Ruke Moga Vječnog Oca.

To je jedna od najvećih laži, koje je đavao proizveo, za čije izlaganje on duše onih ljudi koristi, koji (sebe) drže, da su pametniji nego ostatak njihove braće i sestara.

Znanstvenici izjavljuju, da se je čovjek razvio od životinje, ali oni se obmanjuju.

Znanstvo ide u zabludu, kad pokušavaju, da objasne istinu o stvaranju svemira.

 

Nijedan čovjek ne razumije čudo Božanskog stvaranja.

 

Kad čovjek misli, da poznaje sve odgovore  o postancima čovječanstva, i to temeljem ljudskog prosuđivanja, onda on ne samo da vodi druge siromašne duše u zabludu, nego on zavarava i sam sebe.

Kad u takvim dušama, koji u nadmoćnost ljudske inteligencije vjeruju, ljubavi prema Bogu nema, onda se ateizam širi kao korov.

Ovaj korov, koji se u svim pravcima širi, zaražava i uništava svaku žetvu, koja je na vidiku, i prouzrokuje bolesti.

Jedini lijek je, Boga kroz poniznu molitvu moliti za pomoć, i moliti Ga, da istina mogne biti otkrivena.

Tako mnoge neistine, koje ateisti - koji pokušavaju da dokažu, da Bog ne egzistira - šire, milijune duša su uništile. Njihove žrtve trebaju vaše molitve.

Ateizam je najveća religija u svijetu - i oni, koji su svoj život ovoj obmani prepisali, su vječno izgubljeni.

Oni će stajati nasuprot vatrama pakla.

Ako se oni Meni - za vrijeme ili poslije "Upozorenja" - ne obrate, doživjeti će užasnu kaznu.

Molite za njih.

Vaš Isus

 

 

 


 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.