Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

431. DJEVICA MARIJA: OVAJ PEČAT JE NAVIJEŠTEN U IVANOVOJ KNJIZI

431. DJEVICA MARIJA: OVAJ PEČAT JE NAVIJEŠTEN U IVANOVOJ KNJIZI

Srijeda, 17. svibnja 2012., 08:50h

 Dijete Moje, Božja djeca će moći zaštititi svoju vjeru, svoju hrabrost i svoju sigurnost tijekom bilo kojega rata, ako nastave moliti Križarsku molitvu Pečat Živoga Boga.

Ovo je jedan od posljednjih i najveći Pečat Zaštite, od svih molitvi danih čovječanstvu i poslanih s Neba.

On je za pomoć da se izdrži sve, tijekom bilo kojega budućeg progona, osobito u vremenima prevlasti i rata.

Ovaj Pečat je naviješten u Ivanovoj Knjizi i sa Njime su povezane mnoge Božje Moći.

Cijenite Ga i koristite Ga da zaštitite ne samo sebe, već i svoje obitelji.

Ovaj podsjetnik je potreban u ovo vrijeme.

Budite u miru.

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-this-seal-was-foretold-in-the-book-of-john/

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.