Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

780.Bit će uveden novi oblik križa 
Utorak 30 Travanj 2013, 15:40 sat                                  

 Moja draga i ljubljena kćeri , Moj Autoritet se nikad neće smanjiti i bit će kao svjetlo u gustoj magli , uvijek vidljivo iako ponekad svedeno samo na tihi tračak . Kada se svijet promijeni , kako duh zla bude uzrokovao podjelu za podjelom , Božje Svjetlo bit će jedino što će vas održati . Oni koji dođu k meni po pomoć osjetit će Moju Prisutnost jer ja vas nikada neću napustiti , posebno kada vam se sve bude činilo beznadno . 


Ništa osim Istine vam ne može pomoći da nadvladate , dok se manjak milosrđa tako očito širi svijetom , a ljudsko srce se pretvara u kamen . Istina je pohranjena u Svetom Pismu . Ona je hrana od koje čovjek može živjeti sada i u budućnosti . 

Vrlo brzo postat će nemoguće kupiti Bibliju jer će mnogi narodi , osobito u Europi , pristati na nove zakone koji će zabraniti sve knjige koje promiču Riječ Božju . Već se piše pismo svima koji službuju u Katoličkoj Crkvi . 

Uskoro će svi Moji boguposvećene sluge biti obaviješteni o promjenama i reći će im se da su one za dobro Crkve . 

Nova pravila bit će vidljiva kao promjene molitava unutar Svete Mise i izgledat će bezazleno . Većina neće primjetiti značenje , a ono će se odnositi na Svetu Euharistiju i na Moju Prisutnost u njoj . Riječ „ komemorirati “  bit će stavljena u upotrebu i uskoro će sve crkve biti svučene do gola ( opljačkane ) . Odnošenje vrijednosti , uključujući i zlatna Svetohraništa koji će biti zamijenjeni onima od drva i kamena , bit će jedan od znakova da se oni skupljaju za Novu Svjetsku Religiju .

Crkve će biti mijenjane iznutra ,a ovo će značiti i obeščašćenje oltara . Pokaznice , koje čuvaju Svetu Euharistiju , počet će nestajati i dani kada se izlagala Moja Sveta Hostija dolaze kraju . Prezrite Moju Riječ sada i gorko ćete plakati kada se ova djela budu činila pred vama .

Nedugo nakon ovoga , haljine koje su nosili Moji boguposvećene sluge biti će zamijenjene i bit će uveden novi oblik križa . Nova grozota neće se temeljiti na običnom križu . Umjesto toga diskretno će isticati glavu Zvijeri . Molim vas da sada skupite Moje Svete Križeve i da ih čuvate u vašim domovima zajedno sa Svetom Vodom . Sve vas pozivam da uzmete kao istinito ono što sam vam rekao .

Nadalje , želim da imate potpuno povjerenje u Mene . Nikad ne vjerujte da vas ostavljam na milost i nemilost Zloga . Ostat ću vam blizu u svako doba . Izlit ću posebne blagoslove na glave Mojih ljubljenih , odanih boguposvećenih sluga kako bi ih očuvao privrženima Mome Svetom Srcu . Čuvajte svoja srca blizu Mene i blizu jedni drugih . Tješite i jačajte jedni druge jer morate se voljeti više nego ikada prije , tijekom vremena koje je pred vama . Ja sam vaša obitelj . Vi ste Moji . 

Ostat ćemo ujedinjeni dok ne dođe vrijeme i trube ne zatrube i najave Moju konačnu objavu , u Mom Drugom Dolasku .  Tada ćete osjetiti radost i mir koji sam vam obećao . Tada će svako trpljenje prestati .

Vaš IsusDoći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.