O dođi, Stvorče, Duše Svet,
pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi štono stvori ih.  
START